Co je 3D tisk

Co je 3D tisk?

3D tisk, také známý jako aditivní výroba, je proces vytváření třírozměrných objektů z digitálního modelu. Tento inovativní způsob výroby umožňuje vytvořit složité tvary a struktury, které by byly tradičními metodami obtížně nebo nemožně vyrobitelné. V posledních letech se 3D tisk stal populární nejen v průmyslové výrobě, ale také mezi domácími uživateli a nadšenci. Tento článek vám poskytne základní informace o 3D tisku a vysvětlí klíčové pojmy spojené s touto technologií.

Jak funguje 3D tisk?

3D tisk začíná vytvořením digitálního modelu objektu, obvykle pomocí CAD (Computer-Aided Design) softwaru. Tento model je následně rozřezán na tenké vrstvy, které jsou postupně tištěny a skládány na sebe, dokud není objekt kompletní. Existuje několik různých technologií 3D tisku, ale všechny mají společný princip aditivního přístupu – přidávání materiálu vrstvu po vrstvě.

Klíčové pojmy a jejich vysvětlení

 1. CAD (Computer-Aided Design)

  • Vysvětlení: CAD je software, který se používá k vytváření digitálních modelů objektů. Umožňuje uživatelům navrhnout přesné a detailní 3D modely, které mohou být použity pro 3D tisk.
  • Rozvedení: CAD software zahrnuje nástroje pro kreslení, modelování a simulaci, což umožňuje uživatelům vizualizovat a optimalizovat své návrhy před samotným tiskem.
 2. Slicing (Řezání)

  • Vysvětlení: Slicing je proces, při kterém je digitální 3D model rozřezán na tenké horizontální vrstvy.
  • Rozvedení: Tento krok je nezbytný pro přípravu modelu pro 3D tisk. Software pro slicing také generuje instrukce pro 3D tiskárnu, jak tisknout každou vrstvu.
 3. Extruder

  • Vysvětlení: Extruder je komponenta 3D tiskárny, která taje a vylučuje tiskový materiál.
  • Rozvedení: Extruder zahrnuje trysku, která nanáší materiál vrstvu po vrstvě na stavební plošinu. Teplota extruderu je pečlivě kontrolována, aby zajistila správné tavení a nanášení materiálu.
 4. Filament

  • Vysvětlení: Filament je plastová struna, která se používá jako tiskový materiál v mnoha typech 3D tiskáren.
  • Rozvedení: Nejčastěji používané filamenty jsou PLA (polylaktid) a ABS (akrylonitrilbutadienstyren). Každý typ filamentu má své vlastní vlastnosti, jako je pevnost, flexibilita a teplota tání.
 5. Build Plate (Stavební plošina)

  • Vysvětlení: Build plate je povrch, na který se tiskne 3D model.
  • Rozvedení: Stavební plošina může být vyhřívaná nebo nevyhřívaná, v závislosti na typu materiálu a požadavcích na tisk. Dobrá adheze modelu ke stavební plošině je klíčová pro úspěšný tisk.
 6. Infill (Výplň)

  • Vysvětlení: Infill označuje vnitřní strukturu 3D tištěného objektu.
  • Rozvedení: Infill může mít různé vzory a hustoty, což ovlivňuje pevnost, hmotnost a spotřebu materiálu objektu. Typický infill je mřížkový nebo šestiúhelníkový.
 7. Support Structures (Podpůrné struktury)

  • Vysvětlení: Podpůrné struktury jsou dočasné konstrukce tisknuté spolu s modelem, které podporují převislé části.
  • Rozvedení: Po dokončení tisku jsou podpůrné struktury odstraněny. Použití podpůrných struktur je důležité pro tisk složitých tvarů a detailů.

Výhody a použití 3D tisku

3D tisk nabízí několik výhod oproti tradičním výrobním metodám, jako je snížení odpadu materiálu, možnost vytváření složitých geometrií a rychlá prototypizace. Tato technologie nachází uplatnění v různých odvětvích, včetně zdravotnictví (např. tisk protéz a implantátů), automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky, stavebnictví a dokonce i v umění a módě.

Závěr

3D tisk je revoluční technologie, která mění způsob, jakým vyrábíme a konzumujeme produkty. Pro začátečníky může být učení se základům této technologie vzrušujícím a obohacujícím zážitkem. Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečný úvod do světa 3D tisku a pomohl vám lépe porozumět klíčovým pojmům a principům této inovativní technologie.