Slovník pojmů ve 3D tisku

Slovník pojmů ve 3D tisku

3D tisk obsahuje spoustu nových pojmů, nejčastější z nich najdete v tomto článku.

.3mf

 • Formát pro nejefektivnější ukládání objektů. Lze zde uložit i tisková nastavení, texturu objektu a jiné.

.dxf/.svg/.cdr

 • Formáty obsahující vektorovou grafiku, výkres nebo křivky pro specifický program.

.obj

 • Formát podobný .stl, ale umožňuje uložit i texturu objektu (pro Slicer nepodstatné).

.step/.stp/.f3d/.blend/.scad/.mtl/.skp

 • Formáty obsahující editovatelný 3D objekt pro specifický program.

.stl

 • Formát obsahující požadovaný model uložený v malých trojúhelnících. Při vysokém počtu trojúhelníků soubor zabírá více místa, ale je detailnější.

3D Skener

 • Používá se pro vytvoření modelu z reálného objektu pro další duplikaci 3D tiskárnou.

3D Tiskárna

 • Zařízení, které dokáže vytvořit 3D objekt a doslova ho zhmotnit z počítačového modelu v různých velikostech, barvách a materiálech. Nejčastější je FDM tiskárna, která nanáší natavený filament.

Adheze

 • Přilnavost.

Akcelerace

 • Zrychlení pohybu motoru.

Arduino

 • Malý jednodeskový počítač, který nelze zapojit k monitoru, klávesnici nebo myši, ale lze ho programovat pro různé účely.

Core XY

 • Tiskárny, u kterých se tisková hlava pohybuje v osách X a Y, zatímco osa Z se pohybuje pouze nahoru a dolů. Tisková podložka se nepohybuje dopředu a dozadu jako u tiskáren typu Průša.

Čtečka karet/USB/RJ45 port

 • Čte data z paměťové karty, USB nebo ethernetu ve formátu .gcode.

Decelerace

 • Zpomalení pohybu motoru.

Extruder

 • Hlavní součást tiskárny, která se stará o extruzi materiálu. Skládá se z motoru a ozubeného podávacího kolečka, které vysouvá nebo zasouvá filament do Hot-Endu, kde se provádí extruze.

Extruze

 • Vytlačování roztaveného materiálu, kde záleží na teplotě a druhu filamentu.

Filament

 • Tisková struna, která se roztavením a přesným nanesením podle programu vytvoří požadovaný 3D výtisk. Filament je nejčastěji z plastového materiálu, který se liší vlastnostmi a použitím. Mezi běžné materiály patří PLA, PETG, ABS, TPE, NYLON atd. Filament může obsahovat i kompozitní materiály, které vylepšují jeho vlastnosti, například železo, měď, bronz, dřevo, flitry atd. Nejčastěji se používá průměr 1,75 mm, který se lépe prohřívá než průměr 2,90 mm, což šetří energii a minimalizuje přebytečné teplo.

Firmware

 • Program sloužící k ovládání tiskárny a jejího rozhraní. Aktualizace firmwaru se provádí například přes program PrusaSlicer.

G-code

 • Psaný kódový program, podle kterého se tiskárna řídí. Ovládá teploty a posun extruderu a krokové motory.

Heat-bed

 • Rovná vyhřívaná část tiskárny, na které se nachází tisková podložka. Bývá vyrobena z hliníku a obsahuje vyhřívanou část po celé ploše a termistor pro udržení stabilní teploty.

Heat-Block

 • Topná kostka z materiálu dobře vodivého teplo, která dodává trysce potřebné teplo a udržuje ji na požadované teplotě.

Heat-Break

 • Mechanická součástka, která odděluje teplo vznikající v Heat-Blocku od vstupujícího filamentu, aby se nezačal tavit dříve, než je to zapotřebí.

Hot-End

 • Důležitá součástka 3D tiskárny, kde se filament taví a mění se na tenké vlákno, kterým se tiskne výsledný model. Skládá se z trysky, Heat-Blocku, Heat-Breaku a chladiče.

Chladič (Heat-sink)

 • Odvádí přebytečné teplo pryč pomocí ventilátoru. Většinou je vyroben z hliníku nebo mědi a obsahuje teplotně odolnou PTFE trubičku pro vedení filamentu.

Krokové motory (stepper motor)

 • Elektronická součástka zajišťující přesný pohyb v osách XYZ. Každá osa má jeden nebo více motorů, které se otáčí malými kroky a tím posouvají trysku na přesnou polohu.

Límec (brim)

 • Pomocná první vrstva přesahující tištěný objekt pro lepší přilnavost k podložce. Používá se při malých objektech nebo u materiálů s větší smrštivostí.

Marlin

 • Open source firmware pro 3D tiskárny typu FDM, založené na projektu RepRap využívající platformu Arduino.

Obrys (skirt)

 • Pomocná vrstva kolem tištěného objektu, která vyrovnává tlak v trysce před zahájením tisku modelu.

Octoprint

 • Webové rozhraní pro vzdálenou správu tisku a tiskáren. Umožňuje plánování tisku, dálkové ovládání tiskárny a sledování pomocí webkamery.

Open Source

 • Počítačový software nebo hardware s otevřeným zdrojovým kódem, který může kdokoliv upravit podle svých potřeb. Příkladem jsou tiskárny Prusa.

Osa X

 • Osa určující pohyb tiskové hlavy vpravo a vlevo.

Osa Y

 • Osa určující pohyb tiskové hlavy dozadu a dopředu.

Osa Z

 • Osa určující pohyb tiskové hlavy nahoru a dolů.

Ozubený řemen

 • Používá se na posun jednotlivých os a převádí krouživý pohyb z krokových motorů na lineární pohyb pomocí řemenice.

Perimetr

 • Venkovní stěny objektu, které jsou viditelné. Zbytek modelu tvoří výplň.

Podpory (Support)

 • Pomocné struktury pro tisk převisů nebo dlouhých mostů. Existuje více druhů podpor, které se vytvářejí tam, kde jsou zapotřebí.

Post-Processing

 • Opracování výrobku po tisku pro lepší výsledek – očištění, broušení, lakování nebo barvení.

První vrstva (first layer)

 • Nejkritičtější vrstva, která drží výtisk na místě po celou dobu tisku. Přilnavost lze zvýšit použitím límce, popřípade použitím 3DLAC nebo DIMAFIX.

Přemostění (Bridging)

 • Technika pro tisk krátkých přejezdů mezi dvěma body bez podpory. Pro delší vzdálenosti nebo převisy je nutné použít podpory.

PTFE Trubička

 • Slouží pro vedení filamentu z extruderu do trysky. Je teplotně odolná a má kluzký vnitřní průměr. Lepší vlastnosti má trubička capricorn.

Raft

 • Funkce, která vynucuje tisknutí objektu na podporu.

RepRap

 • Komunitní Open-Source projekt zabývající se tvorbou samo-replikovatelných 3D tiskáren.

Retrakce

 • Pohyb extruderu, který povytáhne filament z Hot-Endu, aby se zamezilo výtoku materiálu při přejezdu na jinou pozici.

Řemenice

 • Zařízení podobné ozubenému kolu, které převádí pohyb z motoru na lineární pohyb pomocí řemenu.

Slicer

 • Program, který na počítači rozřeže model na tenké vrstvy a vygeneruje g.code pro tiskárnu.

Slicování

 • Proces rozřezání 3D modelu na jednotlivé vrstvy.

Stringování

 • Tahání lehce schládlé struny tryskou, což vede ke vzniku tenkých vláken mezi objekty. Ovlivňuje se správným nastavením teplot, délkou retrakce a tiskovým ventilátorem.

Šev (seam)

 • Místo, kde tryska začíná a končí tisk perimetrů nebo vrstev. Doporučuje se šev umístit na méně viditelné místo.

Termistor

 • Elektronická součástka měřící teplotu Hot-Endu nebo podložky. Posílá informace do základové desky, která reguluje topný článek.

Tiskový ventilátor (Fan)

 • Ochlazuje výtisk, aby vrstva rychle ztuhla. Používá se hlavně při přemostění.

Topný článek (heater)

 • Zařízení, které ohřívá Heat-Block nebo podložku na požadovanou teplotu. Nejčastěji má výkon 40W.

Tryska (Nozzle)

 • Malá kovová součástka se závitem, která extruduje roztavený filament. Různé průměry trysek určují rychlost a přesnost tisku.

Vozík

 • Součást tiskárny zajišťující lineární pohyb extruderu nebo podložky.

Vrstva (layer)

 • Horizontální část modelu po slicování. Výška vrstvy závisí na průměru trysky.

Výplň (infill)

 • Vnitřní struktura objektu, která šetří materiál a čas, ale zároveň poskytuje potřebnou pevnost.

Základní deska (MB- MotherBoard)

 • Hlavní elektronická součástka tiskárny, která zobrazuje informace a posílá instrukce motorům a topným článkům.

Zdroj

 • Zařízení převádějící síťové napětí na napětí potřebné pro tiskárnu.

Žehlení (ironing)

 • Funkce ve sliceru, kde tryska vyhlazuje rovné povrchy modelu. Velmi časově náročná technika.